Barn i Landsgrav i 1950′erne

Vi respekterende meget ejendomsretten og gik ikke ind på andre folks jord uden tilladelse.

“At være barn i 1950′erne var meget forskelligt fra at være barn i dag. Vi boede på skolen og det indebar, at skole og privatliv var meget tæt forbundet. Landsgrav var dengang en lille landsby med butikker, gårde og mange sammenkomster af forskellig art i friskolen. Uden for skoletid legede vi børn sammen mellem gartnerens frugttræer, på skolens udhustag og andre steder i nabolaget.”

Landsgrav Friskole fik sin nuværende placering i 1915. Skolen er løbende bygget om. En af de største udvidelser var i 1955, hvor der blev opført skolekøkken og flere klasselokaler, samt en lille sportsplads.

Landsgrav ved Slagelse var en selvstændig by med tre købmænd, en bager og kiosk samt tobakssalg.
Landsgrav ved Slagelse var i 1950’erne en selvstændig by, med tre købmænd, en bager og kiosk samt tobakssalg.

Når skolen i dag har så stort areal, var det fordi at gartner Henriksen ikke ville sælge sit gartneri til kommunen. Kommunen forespurgte ad flere gange om de måtte erhverve grunden, men uden held. Henriksen holdt på at det var til friskolen.

Udover Henriksens Gartneri, var der tre købmænd, et bageri, kiosk og tobak, smedje, damefrisør og planteskole.

Friskolen lå i nærheden af kommuneskolen. Kommuneskolen benyttede friskolens gymnastiksal frem til 1955.

Landsgrav Friskole vest for Slagelse i 1950erne
Landsgrav Friskole vest for Slagelse i 1950erne