Inden for murene – på Herlufsholm

Man skulle også lige vænne sig til at der stort set taltes ligeså meget engelsk som dansk blandt eleverne i frikvartererne. Nogle elever måtte have ekstra undervisning i dansk.

“Inden jeg første gang gik på pension, underviste jeg nogle år i engelsk og fransk på Herlufsholm Skole. Det var spændende, udfordrende og lærerigt at følge hverdag og fest på et sted så fyldt med historie, traditioner og et – efter min mening – meget bredspektret elevgrundlag”